Fortel Design

ŽULA

Žuly, označujeme také jako granity, jsou to hlubinné, vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené odstíny (rapakivi). 
Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a ojediněle železem bohatý olivín a fajalit.

Žula je velmi oblíbeným materiálem využívaným zejména jako kamenný obklad či dlažba, a to zejména díky vlastnostem jako je vysoká kvalita, mrazuvzdornost, snadná opracovatelnost, lesk a odolnost proti chemikáliím či kyselinám. Žula slouží také jako stavební kámen. Rozpukané žuly se používají jako štěrk.

Tento kámen má široké možnosti využití, a to nejen v interiéru ale i exteriéru. Žula je vhodná jako dlažba a obklad do obývacích pokojů, chodeb, koupelen, kuchyní, kuchyňských a pracovních desek, parapetů, schodišt, dlažba na terasy a mnoho dalších.